Nedföringsstav Mini 50

Mini 50 är en nedföringsstav för nedföring av kablage till kassaapparater, diskar, arbetsbord etc.
Staven är tillverkad i aluminium, i 2 delar, underdel och lock, vilket underlättar kabeldragningen.
Färg vit eller natureloxerad, standardlängd 3m
En mängd tillbehör finns till staven, t ex tak- och bordsgenomföring, fästen för tak och golv, flexslang, spännfästen, dragavlastningar, tung fot.
Den tunga foten har 2 hål, ett centrerat och ett ute vid kanten som gör det möjligt att placera staven nära vägg och möbler.

 
NamnDatabladSpecifikationInstruktion
Mini 50
Alla våra stavar